LIÊN HỆ

PHÂN VIỆN HÓA – MÔI TRƯỜNG

63 Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô,Cầu Giấy, Hà Nội
Nghiêm Xuân Trường – Phân viện trưởng (+84 932231068)
Email: hoamoitruong@vrtc.org.vn
Website: emalab.com.vn

VIỆN SINH THÁI NHIỆT ĐỚI

63 Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Đinh Bá Duy – Phó Trưởng phòng (+84 989 331023)
Email: sinhthainhietdoi@vrtc.org.vn

CHI NHÁNH PHÍA NAM

Số 3, đường 3 Tháng 2, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Trọng Hiệp – Trưởng phòng (+84 989 015656)
Email: chinhanhphianam@vrtc.org.vn