GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hỗn hợp Nhiệt đới Việt- Nga, gọi tắt là Trung tâm Nhiệt đới Việt- Nga, được thành lập theo Nghị định số 25-HĐBT ngày 7/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng, tiền thân là Trung tâm Nhiệt đới Việt-Xô. Cơ quan chủ quản – Thành viên của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga là Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Khoa học và Đại học. Từ ngày thành lập đến nay, TTNĐ Việt-Nga đã tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm trên 3 hướng khoa học: Độ bền nhiệt đới, Sinh thái nhiệt đới và Y sinh nhiệt đới.

– Triển khai các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.

– Phối hợp các hoạt động giữa các tổ chức khoa học công nghệ của hai nước trên 3 lĩnh vực khoa học nêu trên.

– Đào tạo cán bộ khoa học.

Cùng với sự phát triển chung của đất nước, lĩnh vực quan trắc, phân tích và dịch vụ tư vấn môi trường của Trung tâm ngày càng được đầu tư mạnh mẽ, các phòng thí nghiệm được xây dựng với các trang thiết bị hiện đại. Hiện nay, TTNĐ Việt-Nga có Phân viện Hóa-Môi trường, Viện Sinh thái Nhiệt đới và Phòng Môi trường/Chi nhánh Phía Nam cùng thực hiện các hoạt động: dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường; cung cấp các dịch vụ chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường góp phần chung tay bảo vệ môi trường.

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng giám đốc Trung tâm tham dự Hội thảo “Mối đe dọa an ninh sinh học tại Châu Á Thái Bình Dương: những rủi ro và cơ hội mới”.

Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu

Sứ mạng: Cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho Nhà nước, xã hội và người dân, tham gia tích cực trong công tác bảo vệ môi trường thiên nhiên, nâng cao sức khỏe cho người dân.

Tầm nhìn: Trở thành Trung tâm trọng điểm về quan trắc, phân tích môi trường ở Việt Nam, phấn đấu trở thành cơ sở có uy tín và thương hiệu trong khu vực và trên thế giới.

Mục tiêu:

  1. Về phát triển cán bộ, nhân viên: Phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn sâu, có năng lực tốt trong nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ.
  2. Về nghiên cứu khoa học: Xây dựng TTNĐ Việt-Nga thành trung tâm nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm có uy tín tại Việt Nam và trên thế giới.
  3. Về hợp tác trong nước và quốc tế: Tăng cường phát triển hợp tác trong nước và quốc tế nhằm đáp ứng được nhu cầu của quá trình hội nhập quốc tế.
  4. Về các hoạt động phục vụ cộng đồng: Tích cực góp phần tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường nhằm hướng đến một môi trường sống tốt đẹp hơn.
  5. Về cơ sở vật chất và tài chính: Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tiên tiến nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Nhân sự

TTNĐ Việt-Nga trong lĩnh vực quan trắc, phân tích và tư vấn môi trường có đội ngũ nhân sự là các tiến sĩ, thạc sĩ, kĩ sư và cử nhân được đào tạo các chuyên ngành về lĩnh vực hóa và môi trường tại các trường đại học hàng đầu trong nước và trên thế giới. Đội ngũ nhân sự đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hóa và môi trường, có năng lực và tay nghề cao trong hoạt động đo đạc, lấy mẫu và phân tích. TTNĐ Việt-Nga vẫn không ngừng cải tiến, chuyển đổi công nghệ nhằm nâng cao độ chính xác trong các phép thử với mục tiêu nỗ lực vì khách hàng, sẵn sàng, tận tình hỗ trợ, mang đến sự hài lòng cao nhất cho quý khách hàng.

Năng lực

Phân viện Hóa-Môi trường của TTNĐ Việt-Nga đã được Văn phòng công nhận chất lượng (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ công nhận ISO 17025:2017 (VILAS 856) và Tổng cục môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng chỉ công nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (VIMCERTS 256).

Chi nhánh Phía Nam của TTNĐ Việt-Nga đã được Văn phòng công nhận chất lượng (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ công nhận ISO 17025:2017 (VILAS 1236) và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tổng cục môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng chỉ công nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Hiện nay, Viện Sinh thái Nhiệt đới đang làm hồ sơ thủ tục để đề nghị Văn phòng công nhận chất lượng (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ công nhận ISO 17025:2017.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị

Hệ thống phòng thí nghiệm trong lĩnh vực hóa và môi trường của TTNĐ Việt-Nga được đầu tư xây dựng với trang thiết bị hiện đại.

- Phân viện Hóa-Môi trường được đầu tư nhiều thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong nước và quốc tế phục vụ cho công tác quan trắc, lấy mẫu, đo nhanh ngoài hiện trường như thiết bị đo khí thải (TESTO 350), máy đo đa chỉ tiêu, máy đo nhanh DO, pH, máy đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió (TESTO 435), thiết bị lấy mẫu nước dạng đứng, thiết bị lấy mẫu đất, trầm tích.... Phân viện Hóa-Môi trường được chia thành 2 phòng: Phòng Phân tích Dioxin và Phòng Phân tích Môi trường.

+ Phòng Phân tích Môi trường được trang bị các dụng cụ, thiết bị hiện đại như máy UV-Vis, máy nước cất 2 lần, máy ly tâm...phục vụ cho việc phân tích các chỉ tiêu hóa lý cơ bản; Máy ICP-MS để phân tích kim loại nặng trong các môi trường nước, đất, trầm tích, bùn; Máy LC/MS/MS để phân tích 2,4-D và 2,4,5-T,…

+ Đặc biệt Phòng Phân tích Dioxin có hệ thống sắc kí khí phân giải cao/khổi phổ phân giải cao HRGC/HRMS của hãng Water (Mỹ) để phân tích dioxin/furan, các PCB “tương tự dioxin” trong các môi trường nước, đất, trầm tích, tro, không khí, khí thải và thiết bị DFS của hãng ThermoFischer Scintifice (Mỹ) để phân tích dioxin/furan, các PCB “tương tự dioxin” trong các mẫu sinh phẩm như: cá, huyết thanh.

- Viện Sinh thái Nhiệt đới là một trong 3 Viện lớn của Trung tâm. Trong lĩnh vực môi trường, Viện tiến hành các hoạt động như: Nghiên cứu ảnh hưởng của chiến tranh hóa học và các chất hữu cơ bền vững đến môi trường sinh thái; Nghiên cứu cấu trúc, chức năng các hệ sinh thái nhiệt đới; đặc điểm và động lực phát triển quần thể, quần xã sinh vật và hệ sinh thái; Điều tra nghiên cứu đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật các hệ sinh thái cạn và sinh thái nước. Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý và bảo vệ đa dạng sinh học, tài nguyên sinh vật; Nghiên cứu sự biến đổi của quần thể, quần xã sinh vật và hệ sinh thái dưới tác động nhân sinh và sự cố môi trường. Ngoài ra, Viện Sinh thái Nhiệt đới còn thực hiện dịch vụ khoa học kỹ thuật, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

- Phòng phân tích môi trường/Chi nhánh Phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 12 tháng 6 năm 2003 có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học kỹ thuật và đào tạo cán bộ trong lĩnh vực nghiên cứu, phân tích và xử lý môi trường, nhiệm vụ cụ thể là: Nghiên cứu phương pháp phân tích các chất gây ô nhiễm môi trường; nghiên cứu các giải pháp, công nghệ xử lý ô nhiễm đất, nước, không khí và các đối tượng khác của môi trường, đề xuất các biện pháp khắc phục; Đánh giá tác động môi trường tại các khu vực quân sự và dân sự ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; Ứng dụng, chuyển giao công nghệ các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới trong lĩnh vực nghiên cứu, phân tích và xử lý môi trường; Tham gia công tác đào tạo cán bộ khoa học theo chuyên ngành nghiên cứu.

Một số thành tích tiêu biểu

Trong quá trình hoạt động, cùng với sự cố gắng phấn đấu, thi đua liên tục của tập thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên TTNĐ Việt-Nga đã và đang tham gia nhiều dự án/chương trình trong lĩnh vực hóa và môi trường như: quan trắc môi trường, lấy mẫu, đo nhanh tại hiện trường, phân tích đánh giá chất lượng môi trường, tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ....cho các Công ty/đơn vị ở Thành phố Hà Nội và các tỉnh thành khác.

TTNĐ Việt-Nga đã và đang tham gia một số chương trình/đề án trong lĩnh vực hóa và môi trường:

TT Chương trình/đề án Đơn vị

chủ trì

Thời gian thực hiện
1 Đề tài E-2.1: Quan trắc, đánh giá sự biến dộng về ô nhiễm dioxin trong không khí tại Hà Nội và Đà Nẵng bằng phương pháp lấy mẫu thụ động PV Hóa – Môi trường 2012 đến nay
2 Quan trắc môi trường khi phía USAID thực hiện dự án “Xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng” Quân chủng Phòng không-Không quân 2013-2018
3 Quan trắc môi trường khu vực chôn lấp đất nhiễm chất độc dioxin tại sân bay Phù Cát. PV Hóa – Môi trường Tháng 5-12/2016
4 Khảo sát, đánh giá ô nhiễm chất hữu cơ tại các cơ sở quốc phòng PV Hóa – Môi trường 6/2017-3/2019
5 Quan trắc môi trường khu vực tồn lưu chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa và Phù Cát. PV Hóa – Môi trường 6-12/2018
6 Nghiên cứu tính chất và động học tồn lưu dioxin, các chất tương tự dioxin và các chất hữu cơ khác trong các hệ sinh thái nhiệt đới Việt Nam PV Hóa – Môi trường 2018-2019
7 Điều tra, khảo sát hiện trạng môi trường do phát thải các chất hữu cơ khó phân hủy tại các dây chuyền sản xuất, sửa chữa quốc phòng, đề xuất giải các giải pháp công nghệ xử lý. PV Hóa – Môi trường 2019-2020
8 Quan trắc môi trường khu vực tồn lưu chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng và Phù Cát. PV Hóa – Môi trường 2019
9 Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đường tuần tra biên giới tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Long An, Thanh Hóa/ Bộ tổng tham mưu – Bộ Quốc phòng Viện Sinh thái Nhiệt đới 2014-2016
10 Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới đồn 505 Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa (đoạn từ đồn 499 ra đường dọc biên) Viện Sinh thái Nhiệt đới 2016
11 Khảo sát, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án ĐTXD công trình (giai đoạn 1) Khu KTQP Thông Nông - Hà Quảng/QK1 Viện Sinh thái Nhiệt đới 2017
12 Khảo sát, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình (gđ 2) Khu kinh tế  quốc phòng  Phong Thổ/QK 2 Viện Sinh thái Nhiệt đới 2017
13 Khảo sát, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án ĐTXD công trình (giai đoạn 1) Khu KTQP Thông Nông - Hà Quảng/QK1 Viện Sinh thái Nhiệt đới 2017
14 Tư vấn đánh giá tác động môi trường Dự án ĐTXD Trung tâm Quốc gia điều hành quản lý, ứng phó thảm họa và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) giai đoạn 2 Viện Sinh thái Nhiệt đới 2018
15 Nghiên cứu xác lập mô hình quản lý tổng hợp các hệ sinh thái biển trên địa bàn do Quân khu 3 quản lý Viện Sinh thái Nhiệt đới 2018
16 Đánh giá hiện trạng, xác định giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường đất của các đơn vị quân đội khu vực phía Bắc Viện Sinh thái Nhiệt đới 2019
17 Nghiên cứu xác lập mô hình quản lý tổng hợp các hệ sinh thái biển trên địa bàn do Quân khu 5 quản lý Viện Sinh thái Nhiệt đới 2019
18 Đánh giá hiện trạng, xác định giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường đất của các đơn vị quân đội khu vực miền Trung miền Nam Viện Sinh thái Nhiệt đới 2019

Với những kết quả đã đạt được, các Viện, Phân viện và Chi nhánh trong lĩnh vực quan trắc và phân tích môi trường của TTNĐ Việt-Nga đã được các cấp trên tặng Cờ thi đua và Bằng khen các cấp.

Một số hình ảnh về hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga:

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển (Tổng giám đốc Trung tâm) và bà Anna Popova (Cơ quan Liên bang Nga về Giám sát trong lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và An sinh con người) đã tiến hành ký kết biên bản làm việc về lộ trình hợp tác mở rộng, đảm bảo an toàn/an ninh sinh học trong các nghiên cứu chung giữa Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga và Cơ quan Rospotrebnadzor.
Đoàn cán bộ Phân viện Hóa-Môi trường được đào tạo sử dụng các thiết bị sắc ký khối phổ tại thành phố Runcorn, Vương quốc Anh.
TS. Vũ Đình Duy, cán bộ nghiên cứu Viện Sinh thái Nhiệt đới nhận đề tài Sau tiến sĩ (Postdoc) năm 2019 thuộc “Chương trình sau tiến sĩ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”.