DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được Bộ KH và CN cấp giấy chứng nhận số A-1438.

Hiện nay Viện Sinh thái, Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga thực hiện các dịch vụ tư vấn môi trường trên các lĩnh vực:

  • Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trong và ngoài quân đội.
  • Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường cho các dự án trong và ngoài quân đội.
  • Lập kế hoạch quan trắc môi trường, thực hiện kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ, và đo kiểm môi trường lao động.
  • Tư vấn và thực hiện các dự án bảo vệ môi trường giảm thiểu ô nhiễm cho các đơn vị trong và ngoài quân đội.

Với đội ngũ cán bộ chuyên gia được đào tạo trong và ngoài nước, có chuyên môn sâu trong nhiều lĩnh vực như môi trường, sinh học, địa chất, địa lý, khí tượng thủy văn, lâm nghiệp, nông nghiệp… , có sự hợp tác, liên kết với các tổ chức khoa học, các viện nghiên cứu, trường đại học trong vào ngoài nước,Viện Sinh thái, Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga có khả năng tư vấn các dịch vụ môi trường đối với nhiều loại dự án ở các lĩnh vực khác nhau.

Các dự án môi trường Viện đã tham gia bao gồm:

  • Dự án đường tuần tra biên giới tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Long An, Thanh Hóa/ Bộ tổng tham mưu – Bộ Quốc phòng
  • Dự án xây dựng Khu Kinh tế Quốc Phòng thuộc các tỉnh Lai Châu, Bình Phước, Cao Bằng/ Bộ tổng tham mưu – Bộ Quốc phòng
  • Điều tra, khảo sát, đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các hoạt động kinh tế, xã hội và quốc phòng trên địa bàn các Quân khu và đề xuất giải pháp ứng phó, giảm thiểu.